04 липня 2007,11:57
Губернатор створив Координаційну раду з питань профілактики та зниження малюкової смертності в області.

Результати постійного моніторингу стану здоров’я дитячого населення, який проводиться в Луганській області, свідчать, що рівень малюкової смертності перевищує показник по Україні (9,8 на 1000), склавши у 2006 раці 12,69 на 1000 народжених. У структурі малюкової смертності питому вагу (38,9%) складають вроджені вади розвитку і стани, що виникли в перинатальному періоді (36,4%).
Тому з метою зниження малюкової смертності розпорядженням голови Луганської облдержадміністрації Олександра Антіпова створена Координаційна рада з питань профілактики та зниження малюкової смертності в області. Її очолив заступник голови облдержадміністрації Юрій Хунов. До складу Координаційної ради увійшли провідні медики Луганської області (педіатри, неонатологи, акушери), науковці.
Основним завданням Ради є розробка стратегії з питань профілактики та зниження малюкової смертності, сприяння реалізації державної політики у сфері охорони материнства і дитинства відповідно до чинного законодавства України.
Рада аналізуватиме рівень та структуру малюкової смертності, позитивний досвід лікувально-профілактичної допомоги матерям і дітям, сприятиме його впровадженню у роботу медичних установ. Також Рада буде здійснювати координацію науково-методичної роботи, спрямованої на профілактику та зниження рівня малюкової смертності, сприяти залученню інвестицій до реалізації відповідних програм, співпрацювати з міжнародними організаціями, відповідними органами зарубіжних країн з проблем дитинства.
Засідання Ради проводитимуться у разі потреби, не менш ніж один раз на три місяці. Її рішення носитимуть рекомендаційний характер.