16 липня 2007,15:55
На Луганщині проводиться певна робота, спрямована на створення професійної державної служби.

«Україна сьогодні розв’язує безліч складних завдань, одне з яких – формування належної системи державного управління, яка має відповідати вимогам суспільства, створювати умови для поліпшення життя українського народу, - зазначив на брифінгу для журналістів начальник Управління державної служби Головдержслужби України в Луганській області Володимир Щучкін. - Функціонування сучасної держави не можна уявити без професійної державної служби, яка повинна забезпечити високоорганізоване, демократичне, правове та результативне управління».
Управління державної служби Головдержслужби в Луганській області постійно проводить активну роботу по виконанню цих важливих для держави завдань в межах наданих повноважень. Зокрема, Управління активно співпрацює з облдержадміністрацією, місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, науковцями вищих навчальних закладів з питань проходження державної служби та служби в органах місцевого самоврядування.
З метою дотримання законодавства про місцеве самоврядування, посилення організаційної та кадрової роботи, підвищення результативності та ефективності діяльності посадових осіб, Управлінням укладені Угоди з Краснодонською та Троїцькою районними радами про встановлення партнерських відносин, готуються до підписання Угоди з іншими радами.
Особлива увага в ході надання методико-консультативної допомоги місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, територіальним підрозділам центральних органів виконавчої влади звертається на питання дотримання антикорупційного законодавства. За 1 півріччя Управлінням проведено 15 нарад, семінарів, лекцій-бесід з працівниками державних органів влади з питань роз’яснення положень нормативних актів антикорупційної спрямованості та відповідальності за їх порушення, в яких взяли участь більше 600 осіб. Під час проведення щоденної «прямої телефонної лінії» надано 192 роз’яснення з питань застосування антикорупційного законодавства.
Крім цього Володимир Щучкін зазначив, що одним з головних напрямків в роботі його управління є особистий прийом громадян. Так, за перше півріччя прийнято 104 особи, розглянуто 30 письмових індивідуальних звернень громадян. По всіх зверненнях надано кваліфіковані відповіді в установлені строки. Також працівниками Управління було надано 1048 консультацій та роз’яснень за телефоном «пряма телефонна лінія». «При збільшенні загальної чисельності звернень громадян до Управління, зменшилась кількість звернень до Головдержслужби України, що свідчить про можливість вирішення питань на місцевому рівні», - вважає Володимир Щучкін.
За його словами, Управлінням продовжується робота щодо впровадження локальної системи «Картка» єдиної державної комп’ютерної системи «Кадри» та накопичення єдиної електронної бази даних особових карток державних службовців органів виконавчої влади та їх територіальних підрозділів у Луганській області. Наповнення загальної кількості особових карток станом на 1 липня 2007 року складає - 9727, або 94% від загальної чисельності державних службовців у Луганській області. За допомогою програми «Картка» здійснюється збір інформації щодо розрахунку стажу, перегляд та друк біографічної довідки, створення звітності, кадрового резерву, інформація про скоєння корупційних діянь, контроль за державними службовцями, у яких наближається пенсійний вік.
Також Володимир Щучкін повідомив, що Управлінням було розроблено 4 методичні посібники, а саме: два збірники нормативно-правових актів з питань кадрової роботи в органах державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, методичні рекомендації „Практичне застосування окремих статей про службу в органах місцевого самоврядування” та методичні рекомендації по заповненню трудових книжок, які найближчим часом будуть направлені на затвердження Методично-консультативної ради Головдержслужби України.