Головна сторінка Карта порталу Сьогодні:  середа, 26 червня 2019
Sub_Class with id 258 does not exist
  
  Пошук:

Вхід у систему
Опитування
Луганська обласна військово-цивільна адміністрація (стара версія)Діяльність ОДАТериторіальні підрозділиГоловне територіальне управління юстиції у Луганській областіКерівництвоПрийом громадян
 
Порядок особистого прийому

 

 
Затверджено
наказом Головного управління юстиції
у Луганській області
30.03.2009 р. № 229-В
 
ПОРЯДОК
особистого прийому громадян начальником,
заступниками начальника та іншими посадовими особами
Головного управління юстиції у Луганській області
 
1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок регулює питання проведення особистого прийому громадян посадовими особами Головного управління юстиції у Луганській області.
1.2. Основними завданнями посадових осіб, які здійснюють прийом громадян, є:
реалізація положень Закону України від 02 жовтня 1996 р. № 393 “Про звернення громадян”, інших законів, указів Президента України, актів Кабінету Міністрів України з питань реалізації громадянами конституційного права на звернення;
сприяння у вирішенні проблемних питань, з якими звертаються громадяни до Головного управління юстиції у Луганській області, відповідно до чинного законодавства.
 
2. Організація особистого прийому громадян
2.1. Прийом громадян начальником Головного управління юстиції у Луганській області, заступниками начальника Головного управління юстиції у Луганській області може здійснюватися за попереднім записом та з питань, які не можуть бути вирішені начальниками відділів, завідуючим сектора, начальником підрозділу Головного управління юстиції у Луганській області згідно із затвердженим графіком.
Прийом громадян іншими посадовими особами Головного управління юстиції у Луганській області здійснюється у визначені дні та години згідно із затвердженим графіком.
Прийом Героїв Радянського Союзу, Героїв України, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни проводиться першочергово.
2.2. Прийом громадян у відділі документування та контролю Головного управління юстиції у Луганській області проводиться у понеділок, вівторок, середу, четвер, п’ятницю з 9.00 до 16.00 за адресою: м.Луганськ, пл.Героїв Великої Вітчизняної війни, 3-а.
2.3. Попередній (не пізніше 3 днів до дня прийому) запис на прийом до начальника Головного управління юстиції у Луганській області, заступників начальника Головного управління юстиції у Луганській області здійснюється за адресою: м.Луганськ, пл.Героїв Великої Вітчизняної війни, 3-а, кімн. 533. Попередній запис може здійснюватись за телефоном: 53-81-28 з обов’язковим поданням (не пізніше 3 днів до дня прийому) письмового викладення суті звернення. З метою з’ясування суті питань, визначення посадової особи чи органу, до компетенції яких відноситься вирішення даного питання, спеціалісти проводять попередню бесіду із заявниками. При цьому вони встановлюють, до яких посадових осіб чи органів звертався заявник та яке було прийняте рішення.
2.4. Списки громадян, які попередньо записані на особистий прийом до начальника Головного управління юстиції у Луганській області, заступників начальника Головного управління юстиції у Луганській області, відділ документування та контролю подає для вивчення та опрацювання до відділів, сектору, підрозділу Головного управління юстиції у Луганській області відповідно до їх компетенції за 3 дні до прийому. Вивчені та відпрацьовані списки надходять на погодження заступникам начальника Головного управління юстиції у Луганській області відповідно до розподілу функціональних обов’язків та повертаються до відділу документування та контролю. За 1 день до прийому погоджені списки подаються до посадової особи, яка здійснюватиме особистий прийом.
2.5. Посадова особа під час особистого прийому громадян розглядає питання по суті, надає відповідно до чинного законодавства обґрунтоване роз'яснення та вживає заходів щодо усунення порушень (за їх наявності).
2.6. Якщо вирішити порушене в усному зверненні громадянина питання безпосередньо під час особистого прийому неможливо, воно розглядається у тому самому порядку, що й письмове звернення. Про результати розгляду громадянинові, за його бажанням, надається усна або письмова відповідь певними відділами, сектором, підрозділом Головного управління юстиції у Луганській області.
2.7. Якщо питання, з яким звернувся громадянин, не входить до компетенції Головного управління юстиції у Луганській області, посадова особа пояснює громадянинові, до якого органу державної влади або місцевого самоврядування, підприємства, організації чи установи доцільно звернутися, і по можливості сприяє в цьому (дає адресу, номер телефону тощо).
2.8. Для забезпечення кваліфікованого роз'яснення поставлених громадянином питань посадова особа може залучати до їх розгляду працівників відповідних відділів, сектору, підрозділу Головного управління юстиції у Луганській області або одержувати від них потрібну інформацію.
2.9. Облік прийому громадян та контроль за дотриманням термінів виконання рішень, прийнятих під час особистого прийому, здійснюється спеціалістом відділу документування та контролю.
2.10. Облік громадян, яких приймають посадові особи самостійно, та контроль за дотриманням термінів виконання рішень посадових осіб здійснюється працівником, що відповідає за ведення діловодства у відділах, підрозділі, секторі Головного управління юстиції у Луганській області.
2.11. Письмові та усні звернення (пропозиції, заяви і скарги), подані під час особистого прийому, передаються до відділу документування та контролю для реєстрації відповідно до Інструкції про порядок розгляду звернень та особистого прийому громадян у Головному управлінні юстиції у Луганській області, затверджена наказом Головного управління юстиції у Луганській області від 24.04.2007 р. № 27-В. На кожного заявника заводиться “Картка особистого прийому заявника” (додаток 3а).
2.12. Посадова особа зобов'язана забезпечити прийом усіх громадян відповідно до попереднього запису з урахуванням правил внутрішнього трудового розпорядку Головного управління юстиції у Луганській області та визначеного графіком часу.
2.13. За відсутності посадової особи прийом здійснюють посадові особи, які призначені виконувати її обов'язки.
2.14. У прийомі громадян можуть брати участь їхні представники, повноваження яких оформлені в установленому законом порядку.
2.15. Громадяни, визнані судом недієздатними, на прийом без участі їхніх законних представників не допускаються.
2.16. У разі необхідності посадова особа може попросити заявника показати документ, що засвідчує його особу, або повноваження на представництво інтересів іншої особи. Відсутність такого документа згідно з вимогами статті 5 Закону України "Про звернення громадян" може бути підставою для відмови в особистому прийомі.
2.17. Посадові особи Головного управління юстиції у Луганській області, які здійснюють особистий прийом громадян, у своїй діяльності керуються Конституцією України, Законами України "Про звернення громадян", "Про державну службу", Указом Президента України “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”, Положенням про Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, м.м.Києві та Севастополі, затверджене наказом Міністерства юстиції України від 14.02.2007 р. № 47/5, іншими нормативно-правовими актами та цим Порядком.
 
3. Відповідальність посадових осіб
3.1. Посадові особи Головного управління юстиції у Луганській області несуть відповідальність згідно з чинним законодавством за недотримання вимог Закону України “Про звернення громадян” та інших нормативно-правових актів щодо здійснення особистого прийому громадян і розгляду їхніх звернень.
 
 
||
© 2006-2013 Луганська обласна державна адміністрація
91016, Україна, м. Сєвєродонецьк, пр-т.Центральний, 59
Тел. (+38 0645) 70-50-85 , Тел./Факс (+38 0645) 70-50-86
У разі використання матеріалів сайту посилання на www.loga.gov.ua є обов'язковим.
Технічна підтримка: Відділ інформаційно-комп'ютерного забезпечення апарату
Лист адміністратору Веб-сервера