Головна сторінка Карта порталу Сьогодні:  середа, 27 січня 2021
Sub_Class with id 258 does not exist
  
  Пошук:

Вхід у систему
Опитування
Луганська обласна військово-цивільна адміністрація (стара версія)Діяльність ОДАТериторіальні підрозділиГоловне територіальне управління юстиції у Луганській областіЛегалізація
 
Порядок легалізації об‘єднань громадян

Видача дублікатів свідоцтв про реєстрацію об'єднань громадян.

 

/netcat_files/userfiles/67/vidaha1.doc

 

/netcat_files/userfiles/67/Inform_karta9.doc

Видача свідоцтва про реєстрацію місцевих (обласних) об'єднань громадян, а також місцевих (обласних) осередків зареєстрованих всеукраїнських і міжнародних об'єднань громадян.

 

/netcat_files/userfiles/67/Vidasha7.doc

 

/netcat_files/userfiles/67/Dodatok1.doc

 

/netcat_files/userfiles/67/Inform_karta8.doc

Видача свідоцтв про реєстрацію громадських організацій інвалідів, осіб які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

 

/netcat_files/userfiles/67/Vidasha6.doc

 

/netcat_files/userfiles/67/Dodatok.doc

 

/netcat_files/userfiles/67/Inform_karta7.doc

Видача свідоцтв про державну реєстрацію регіональних торгово-промислових палат.

 

/netcat_files/userfiles/67/Vidasha5.doc

 

/netcat_files/userfiles/67/Inform_karta6.doc

Видача свідоцтв про реєстрацію місцевих асоціацій кредитних спілок.

 

/netcat_files/userfiles/67/Vidasha4.doc

 

/netcat_files/userfiles/67/Zayava3.doc

 

/netcat_files/userfiles/67/inform_karta2.doc

Видача свідоцтв про державну реєстрацію регіональних (місцевих) творчих спілок, територіальних осередків всеукраїнських творчих спілок.

 

/netcat_files/userfiles/67/vidash.doc

 

/netcat_files/userfiles/67/Zayava2.doc

 

/netcat_files/userfiles/67/Inform_karta5.doc

Видача свідоцтв про реєстрацію місцевих асоціацій органів місцевого самоврядування за місцем знаходження асоціацій з урахуванням  адміністративно-територіальних одиниць.

 

/netcat_files/userfiles/67/Vida.doc

 

/netcat_files/userfiles/67/Zayava1.doc

 

/netcat_files/userfiles/67/Inform_karta3.doc

Видача свідоцтв про легалізацію обласних, регіональних і республіканських професійних спілок та їх об’єднань.

 

/netcat_files/userfiles/67/Vidasha3.doc

 

 

/netcat_files/userfiles/67/Inform_karta2.doc

Видача свідоцтв про державну реєстрацію обласних організацій роботодавців та їх об’єднань.

 

/netcat_files/userfiles/67/Vidaha.doc

 

/netcat_files/userfiles/67/Zayava.doc

 

/netcat_files/userfiles/67/Inform_karta1.doc

Видача повідомлення організаціям всеукраїнських профспілок.

 

/netcat_files/userfiles/67/Vidasha.doc

 

/netcat_files/userfiles/67/inform_karta1.doc

Видача дублікатів свідоцтв про реєстрацію місцевих асоціацій кредитних спілок.

/netcat_files/userfiles/67/Vidasha21.doc

 

/netcat_files/userfiles/67/Informac_karta2.doc

Видача дублікатів свідоцтв про державну реєстрацію регіональних торгово-промислових палат.

 

/netcat_files/userfiles/67/Informac_karta1.doc

 

/netcat_files/userfiles/67/Vidasha2.doc

Видача дублікату свідоцтв про державну реєстрацію регіональних (місцевих) творчих спілок, територіальних осередків всеукраїнських творчих спілок.

 

/netcat_files/userfiles/67/Vidasha1.doc

 

/netcat_files/userfiles/67/Informac_karta.doc

 

 

Видача дублікатів свідоцтв про державну реєстрацію обласних роботодавців та їх об'єднань

 

/netcat_files/userfiles/67/Inform_karta.doc

 

/netcat_files/userfiles/67/Vida_svid.doc

У ході легалізації об'єднань громадян Головне управління юстиції керується наступними нормативними актами: Конституція України,    Законами України "Про об'єднання громадян", "Про благодійництво та благодійні організації", "Про політичні партії в Україні", "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", "Про організації роботодавців", "Про молодіжні та дитячі громадські організації", "Про професійних творчих працівників та творчі спілки", "Про фізичну культуру і спорт", “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”, Постанови КМУ "Про затвердження Положення про порядок легалізації об'єднань громадян" № 140 від 26.02.1993р., "Про порядок справляння і розміри збору за реєстрацію об'єднань громадян" № 143 від 26.02.1993р., "Про затвердження Положення про порядок державної реєстрації благодійних організацій" № 382 від 30.03.1998р., "Про розміри і порядок справляння плати за державну реєстрацію благодійних організацій" № 383 від 30.03.1998р., "Про реалізацію статей 9, 11 Закону України "Про політичні партії в Україні" № 840 від 13.07.2001р., "Про затвердження порядку надання спілці професійних творчих працівників статусу творчої спілки як суб'єкта творчої діяльності" № 762 від 1.07.1998р., "Про розміри плати за реєстрацію асоціацій, інших добровільних об'єднань органів місцевого самоврядування, статутів територіальних громад" № 738 від 25.05.1998р., "Про затвердження Положення про реєстрацію асоціацій та інших добровільних об'єднань органів місцевого самоврядування" № 175 від 16.02.1998р., "Про затвердження Положення про порядок державної реєстрації благодійних організацій" № 382 від 30.03.1998р., "Примірною інструкцією з діловодства у Міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади" № 1153 від 17.10.1997р., Положення про єдиний державний реєстр об'єднань громадян та благодійних організацій, затвердженим наказом Міністерства юстиції України № 66/5 від 14.12.1998р., Порядок підготовки та оформлення рішень щодо легалізації об'єднань громадян та інших громадських формувань, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України 07.12.2006 р. № 92/5, Регламент передачі Міністерством юстиції та його територіальними органами державним реєстраторам даних про юридичних осіб, затвердженого наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерства юстиції України від 27.02.2007 року № 23/74/5; Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва “Про затвердження форм реєстраційних карток” № 67 від 09.06.2004 р., Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва “Про затвердження Вимог щодо написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу” № 65 від 09.06.2004 р., Державний класифікатор України, затверджений Наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва № 97 від 28.05.2004р тощо.
ДЛЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ДО РЕЄСТРУЮЧОГО ОРГАНУ ПОДАЮТЬСЯ ТАКІ ДОКУМЕНТИ:
 
1. Заява засновників (засновника) чи їх уповноважених представників, підписи яких засвідчуються у нотаріальному порядку, у місячний термін з дня прийняття рішення про заснування благодійної організації установчими зборами.
 
2. Протокол установчих зборів (з’їзду, конференції) із зазначенням рішення про заснування благодійної організації та затвердження статуту (положення), рішення про вибори виконавчих, розпорядчих та контролюючих органів; або рішення засновника про створення благодійної організації, затвердження статуту, формування органів управління організації.
 
3. Статут (положення) організації у 2-х примірниках.
 
4. Відомості про засновників (засновника) благодійної організації:
 • для фізичних осіб – прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, місце проживання, місце роботи, посада;
 • для юридичних осіб – назва, юридична адреса, копія статуту (положення) та копія документа про реєстрацію, засвідчені в установленому законом порядку, рішення керівного органу або протокол загальних зборів колективу, яким підтверджується згода на заснування благодійної організації.
 
Іноземна юридична особа подає документ, що свідчить про її реєстрацію в країні місцезнаходження. Цей документ повинен бути засвідчений відповідно до законодавства країни, яка його видала, перекладений українською мовою та легалізований в установленому законодавством України порядку.
 
5. Відомості про органи управління благодійної організації та членів виконавчого органу (прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, місце проживання, місце роботи, посада), а також підтвердження юридичної адреси (гарантійний лист власника приміщення, договір оренди тощо).
 
6. У разі надання під юридичну адресу займаної квартири подаються довідка про склад сім'ї та заяви повнолітніх членів сім'ї про свою згоду.
 
7. Відомості про наявність відділень (філій, представництв) благодійної організації, підтверджені протоколами загальних зборів членів її відділень (філій) або їх представників.
 
8.     Документ про сплату коштів за державну реєстрацію благодійної організації.
ДЛЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ВІДДІЛЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ, МІЖНАРОДНОЇ БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОДАЮТЬСЯ:
 
1. Заява засновників (засновника) чи їх уповноважених;
 
2. Статут (положення) відділення – у 2-х примірниках;
 
3. Протокол установчих зборів (з’їзду, конференції), на яких прийнято статут (положення) благодійної організації та обрано органи управління;
 
4. Відомості про засновників (засновника) відділення;
 
5. Копії статуту (положення) та свідоцтва про державну реєстрацію всеукраїнської, міжнародної благодійної організації, засвідчені в нотаріальному порядку;
 
6. Підтвердження органом управління всеукраїнської, міжнародної благодійної організації факту про створення цього відділення і затвердження його статуту (положення);
 
7. Документ, що засвідчує сплату коштів за державну реєстрацію відділення;
 
8. Підтвердження юридичної адреси (гарантійний лист власника приміщення, договір оренди тощо). У разі надання під юридичну адресу займаної квартири подаються довідка про склад сім’ї та заяви повнолітніх членів сім’ї про свою згоду.
ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ ФІЛІЇ, ПРЕДСТАВНИЦТВА ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ, МІЖНАРОДНОЇ БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОДАЮТЬСЯ:
 
1. Заява керівника всеукраїнської, міжнародної благодійної організації;
2. Копії статуту (положення) та свідоцтва про державну реєстрацію благодійної організації, засвідчені у нотаріальному порядку;
3. Рішення органу управління благодійної організації про створення філії, представництва;
4. Копія довіреності на здійснення представницьких функцій, оформлена в установленому законодавством порядку (із зазначенням терміну її дії, прізвища та імені представника, його місця проживання, повноважень);
5. Документ, що засвідчує сплату коштів за державну реєстрацію.
ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ ОБ'ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН ДО РЕЄСТРУЮЧОГО ОРГАНУ ПОДАЮТЬСЯ:
 • заява, підписана не менш як трьома засновниками або їх уповноваженими представниками, підписи яких засвідчуються у нотаріальному порядку;
 • статут (положення) організації у 2-х примірниках;
 • протокол установчих зборів (з’їзду, конференції), на яких прийнято статут (положення) організації;
 • відомості про склад керівництва статутних органів (із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, місця постійного проживання, посади (заняття), місця роботи);
 • дані про місцеві осередки, підтверджені протоколами зборів (конференцій);
 • відомості про засновників організації:
 1. для громадян – прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, місце постійного проживання;
 2. для спілок об'єднань громадян – назва, місцезнаходження статутних органів, копія документа про легалізацію;
 • документ про сплату реєстраційного збору;
 • документ, що підтверджує місцезнаходження об'єднання громадян.
Спілка об'єднань громадян додатково подає рішення центральних статутних органів про їх вступ до спілки.
Заява про державну реєстрацію громадської організації розглядається реєструючим органом у триденний строк з дня подання всіх необхідних документів. ||
© 2006-2013 Луганська обласна державна адміністрація
91016, Україна, м. Сєвєродонецьк, пр-т.Центральний, 59
Тел. (+38 0645) 70-50-85 , Тел./Факс (+38 0645) 70-50-86
У разі використання матеріалів сайту посилання на www.loga.gov.ua є обов'язковим.
Технічна підтримка: Відділ інформаційно-комп'ютерного забезпечення апарату
Лист адміністратору Веб-сервера