Головна сторінка Карта порталу Сьогодні:  вівторок, 23 квітня 2019
Sub_Class with id 258 does not exist
  
  Пошук:

Вхід у систему
Опитування
Луганська обласна військово-цивільна адміністрація (стара версія)Діяльність ОДАТериторіальні підрозділиГоловне територіальне управління юстиції у Луганській областіПравова освітаМіжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення
 
Обласна

         Головним управлінням юстиції у Луганській області прийнято участь у виїзному розширеному засіданні Всеукраїнської міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення під головуванням Міністра юстиції України, яке було проведено 30 березня 2012 року в м. Полтава. На засіданні були розглянуті наступні питання діяльності Координаційної ради молодих юристів у напрямі правоосвітньої роботи, її ролі у формуванні правової обізнаності громадян та сприянні підвищенню рівня правової культури; надання методичної допомоги щодо організації заходів, спрямованих на підвищення освіченості населення з питань реалізації громадянами права на працю.

 

Координаційною радою молодих юристів при Головному управлінні юстиції у Луганській області здійснюється робота з правової освіти різних верств населення, особливо учнівської молоді. Основна мета цієї діяльності: прищеплення поваги до прав і свобод людини та громадянина, ознайомлення з законами України та іншими нормативними актами, надання правової інформації.

З 7 жовтня 2010 року працює громадська приймальня Координаційної ради молодих юристів при Головному управління юстиції у Луганській області, яка почала свою роботу з її урочистого відкриття та засідання „круглого столу” щодо участі юристів у повсякденному міжнародному дню юриста. Консультації проводять студенти та викладачі кафедри „Правознавство” Луганського інституту МАУП. Також виявили бажання працювати в громадській приймальні та були задіяні до роботи в ній студенти-правники Східноукраїнського національного університету імені В.Даля. Завдяки участі студентів у прийомі громадян закріплюються і поглиблюються їх теоретичні знання, здобуті студентами у процесі вивчення різних галузей права.

На перспективу готуються проекти юридичної допомоги інвалідів, що мешкають у м. Луганську та Луганській області.

Відповідно до Указу Президента № 1149/2008 „Про Всеукраїнський тиждень права”, члени Координаційної ради молодих юристів та студенти Луганського інституту МАУП приймали активну участь у проведенні „Всеукраїнського тижня права”, який проводився у грудні, в проведенні обласних тижнів правових знань у березні та жовтні, а також у проведенні тижня гендерної просвіти у вересні 2011 року. Крім того, Координаційною радою молодих юристів укладені угоди про співпрацю із загальноосвітніми школами Кам‘янобрідського району м. Луганська.

Серед проведених членами Координаційної ради молодих юристів заходів:

- проведення щорічного „круглого столу” на тему: „Роль та місце юристів в суспільстві” з запрошенням юристів-практиків з Головного управління юстиції у Луганській області, Спілки адвокатів України, апеляційного суду, управління МВС України в Луганській області;

- проведення книжкових виставок-презентацій видань про правове регулювання заходів із профілактики таких негативних явищ серед молоді, як куріння, наркоманія, алкоголізм та інші (постійно);

- прийняли участь у ІІІ З’їзді Координаційних рад молодих юристів при Міністерстві юстиції України;

- приймали участь у засіданнях лідерів органів студентського самоврядування вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації м. Луганська та Луганської області, які було проведено за участю Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Луганської обласної державної адміністрації;

- проведені конференції за темами: „Погляди громадського суспільства до творення правової держави”, „Реалізація прав людини закріплених Конституцією України(особливості, проблеми)”, „Конституційно-правовий статус людини та громадянина в Україні”;

- „круглі столи” на теми: „Роль молоді в зміцненні громадського суспільства”, „Сучасні проблеми правової системи України”, „Проблеми державотворення і становлення правової системи в сучасних умовах”;

- науково-практичні семінари: „Конституція – основа розвитку національного законодавства”, „Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку”, „Європейська юридична освіта і наука: студентський вимір”;

- проведені лекції з нагоди Дня боротьби зі СНІДом на тему: „Здоровий спосіб життя” серед учнівської молоді шкіл міста Луганська.

- проведено юридичний брейн-ринг серед команд шкіл № 52, 38, Луганського ліцею іноземних мов, студентів Луганського коледжу будівництва, економіки та права та коледжу при Луганську інституті МАУП.

- 30 листопада 2011 року – серед учнів 9-х та 10-х класів середньої загальноосвітньої школи № 3 м. Луганська проведена лекція з правової освіти молоді „Что нужно знать о наркотиках, наркомании и СПИДе»;

- 1 грудня 2011 року проведено обласний науково-правовий турнір „Знавці права”. Турнір був присвячений правам дитини, які знайшли своє відображення в Конвенції, прийнятій 20 листопада 1989 року на засіданні Генеральної Асамблеї ООН.

Робота Координаційної ради молодих юристів при Головному управлінні юстиції у Луганській області в 2012 році буде спрямована на подальше підвищення рівня правової культури учнівської молоді та надання безоплатної первинної правової допомоги мешканцям Луганська та області.

 

 

У 2011 році Головним управлінням юстиції розроблено та затверджено наказами Головного управління юстиції у Луганській області або ухвалено на засіданнях обласної МКМР з правової освіти населення 57 методичних рекомендації, посібників та пам‘яток з питань правової освіти різних верств населення, в тому числі з питань трудових прав громадян:

1) Пам‘ятка „Трудові права жінок”;

2) Пам‘ятка „Правила працевлаштування”;

3) Пам‘ятка „Правовий захист безробітного в суспільстві”;

4) Пам‘ятка „Особливості розірвання трудового договору за ініціативи власника (стаття 40 КЗпПУ)”;

5) Пам‘ятка „Якщо Ви працюєте та навчаєтесь”;

6) Методичні рекомендації „Деякі аспекти працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням”;

7) Пам‘ятка випускникам професійно-технічних навчальних закладів, підготовка яких проводилася за державним замовленням.

         Слід відзначити, що за останні роки значно зросла якість розроблених територіальними управліннями юстиції методичних матеріалів, при цьому як за змістом, так і за оформленням. Значно урізноманітнено й тематику методичних матеріалів. Значна увага приділяється розкриттю в методичних матеріалах питань щодо трудових прав громадян.

         Методичні матеріали передаються в громадські приймальні для використання в роботі та ознайомлення з ними відвідувачів.

         Так, наприклад, Кіровським міським управлінням юстиції у звітному періоді розроблено 19 методичних матеріалів, серед яких: пам‘ятки „Ще декілька порад трудовим мігрантам”, „Ти вирішив працювати?”, методичні рекомендації: „Трудові правовідносини з неповнолітніми” тощо.

         Всього міськими, районними та міськрайонними управліннями юстиції протягом 2011 року розроблено 393 методичних рекомендації.

         Під час проведення перевірок стану правової роботи та правової освіти на підприємствах, в установах, організаціях в обов‘язковому порядку надається методична допомога та консультації з питань застосування трудового законодавства, зокрема, порядку оформлення та змісту посадових інструкцій, надання відпусток відповідно до статті 19 Закону України „Про відпустки” тощо.

Луганським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти за участі працівників Головного управління юстиції у Луганській області проводяться курси підвищення кваліфікації вчителів історії та правознавства, керівників методичних об‘єднань вчителів історії та права, на яких надаються роз‘яснення трудових прав педагогічних працівників. Всього у 2011 році проведено 6 курсів підвищення кваліфікації за денною та дистанційною формами навчання.

 

С К Л А Д
Луганської обласної міжвідомчої координаційно-методичної ради
з правової освіти населення
 

Остапенко
Олександр Сергійович
-
заступник голови – керівник апарату облдержадміністрації, голова ради
 
Запорожець
Ірина Григоріївна
-
начальник Головного управління юстиції у Луганській області, заступник голови ради
 
Сидоренко
Світлана Анатоліївна
-
головний спеціаліст Головного управління юстиції у Луганській області, відповідальний секретар
 
 
Члени ради
 
Аладжальян
Світлана Олексіївна
-
директор Луганської обласної бібліотеки для юнацтва (за згодою)
 
Гончаров
Володимир Леонідович
-
голова правління обласного благодійного фонду «Підліток» (за згодою)
 
Горват
Людмила Прокопівна
-
директор Луганського обласного центру роботи з жінками (за згодою)
 
Данільєв
Анатолій Олексійович
-
проректор з наукової роботи Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (за згодою)
 
Єременко
Сергій Миколайович
-
заступник начальника управління у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації
 
Карпунов
В’ячеслав Миколайович
-
професор кафедри теорії та історії держави і права, доцент Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е.О.Дідоренка (за згодою)
 
Копанєва
Алла Михайлівна
-
начальник управління у справах преси та інформації облдержадміністрації
 
Кравцова
Марина Валеріївна
-
провідний юрисконсульт Державної організації Луганська обласна державна телерадіокомпанія (за згодою)
 
Кришталь
Наталія Іванівна
-
заступник начальника управління освіти і науки облдержадміністрації
 
Медведчук
Сергій Миколайович
-
перший заступник начальника Головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації
 
Михальська
Марина Олексіївна
-
головний спеціаліст служби у справах дітей облдержадміністрації
 
Тищенко
Галина Василівна
-
голова обласної громадської організації «Луганська обласна група медіації» (за згодою)
 
Троцюк
Світлана Василівна
-
головний спеціаліст – юрисконсульт сектору кадрової та нормативно-правової роботи управління культури і туризму облдерж-адміністрації
 
Шмаргун
Павло Вікторович
-
начальник кримінальної міліції у справах дітей УМВС України в Луганській області (за згодою)
 

 
||
© 2006-2013 Луганська обласна державна адміністрація
91016, Україна, м. Сєвєродонецьк, пр-т.Центральний, 59
Тел. (+38 0645) 70-50-85 , Тел./Факс (+38 0645) 70-50-86
У разі використання матеріалів сайту посилання на www.loga.gov.ua є обов'язковим.
Технічна підтримка: Відділ інформаційно-комп'ютерного забезпечення апарату
Лист адміністратору Веб-сервера