Головна сторінка Карта порталу Сьогодні:  неділя, 24 січня 2021
Sub_Class with id 258 does not exist
  
  Пошук:

Вхід у систему
Опитування
Луганська обласна військово-цивільна адміністрація (стара версія)Діяльність ОДАТериторіальні підрозділиГоловне територіальне управління юстиції у Луганській області07 червня 2012, 15:13

Реєстр адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу

 
07 червня 2012, 15:13

Реєстр адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу

 

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.04.2012  № 636/5

 

 

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 квітня 2012 р.
за № 634/20947

 

 

 

Про затвердження Порядку ведення Головними управліннями юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі локальних реєстрів Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі за контрактом, та Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі на підставі договору
Відповідно до пункту 7 частини першої статті 28 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок ведення Головними управліннями юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі локальних реєстрів Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі за контрактом, та Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі на підставі договору, що додається.
2. Департаменту взаємодії з органами влади (Зеркаль О.В.) довести цей наказ до відома Головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
3. Начальникам Головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі довести цей наказ до відома районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних та міжрайонних управлінь юстиції та забезпечити його виконання.
4. Центру правової реформи і законопроектних робіт  при Міністерстві юстиції України (Вишневський А.В.) забезпечити виконання цього наказу та надання відповідної консультативно-методичної допомоги Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі під час створення та ведення ними відповідних локальних реєстрів.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Ємельянову І.І.
6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

О. Лавринович


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції
України
24.04.2012 № 636/5

 

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 квітня 2012 р.
за № 634/20947

ПОРЯДОК
ведення Головними управліннями юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі локальних реєстрів Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі за контрактом, та Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі на підставі договору
I. Загальні положення
1.1. Цей Порядок визначає процедуру формування та ведення локальних реєстрів Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі за контрактом, та Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі на підставі договору (далі - локальні реєстри), а також порядок користування ними.
1.2. Локальні реєстри - це бази даних, ведення яких здійснюється у форматі електронних таблиць за формою, наведеною у додатках 1 та 2 до цього Порядку, в яких містяться відомості про адвокатів, які залучаються дo надання безоплатної вторинної правової допомоги.
1.3. Ведення та організаційно-технічне забезпечення локальних реєстрів здійснюються Головними управліннями юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - головні управління юстиції), які вживають заходів із збереження та захисту баз даних локальних реєстрів, надають доступ до інформації, що міститься у них, виконують інші функції, передбачені цим Порядком.
1.4. Бази даних локальних реєстрів об’єднуються у Реєстр адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі за контрактом, та Реєстр адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі на підставі договору (далі - Реєстри адвокатів), ведення та організаційно-технічне забезпечення яких здійснює Центр правової реформи і законопроектних робіт при Міністерстві юстиції України (далі - Центр).
1.5. Локальні реєстри та Реєстри адвокатів ведуться державною мовою.
ІІ. Порядок внесення відомостей до локальних реєстрів
2.1. Відомості до локальних реєстрів вносяться на підставі рішення конкурсної комісії з відбору адвокатів для надання безоплатної вторинної правової допомоги та переданих секретарем цієї комісії списків відібраних адвокатів, а також наявності письмової згоди адвоката на обробку його персональних даних.
2.2. Внесення відомостей до локальних реєстрів здійснюється відповідальним працівником, визначеним наказом начальника головного управління юстиції, не пізніше наступного робочого дня з дня отримання таких відомостей.
2.3. До локальних реєстрів вносяться такі відомості:
2.3.1 прізвище, ім'я, по батькові адвоката;
2.3.2 номер свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю та найменування органу, який прийняв рішення про його видачу;
2.3.3 поштовий індекс та адреса місцезнаходження робочого місця (офісу) адвоката;
2.3.4 номери контактних телефонів та адреса електронної пошти адвоката;
2.3.5 номер та дата протоколу засідання конкурсної комісії про відбір адвоката для включення його до відповідного локального реєстру або за заявою адвоката до обох локальних реєстрів одночасно;
2.3.6 дата внесення відомостей до локального реєстру, змін, доповнень чи приміток;
2.3.7 прізвище, ім’я, по батькові відповідального працівника головного управління юстиції, який вніс відомості до локального реєстру, зміни, доповнення чи примітки;
2.3.8 відомості про контракт (договір - у разі укладення), на підставі якого адвокат надає безоплатну вторинну правову допомогу на постійній (тимчасовій) основі;
2.3.9 зміни, доповнення та примітки до відомостей локальних реєстрів.
ІІІ. Внесення змін, доповнень та приміток до відомостей локальних реєстрів
3.1. Зміни та доповнення до відомостей локальних реєстрів вносяться за поданням центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у строк, передбачений пунктом 2.2 розділу ІІ цього Порядку, у разі:
3.1.1 зміни прізвища, імені, по батькові адвоката (зазначається нове прізвище, ім’я, по батькові);
3.1.2 зміни адреси місцезнаходження робочого місця (офісу) адвоката, контактних телефонів чи адреси електронної пошти (зазначається нова адреса, контактні телефони, адреса електронної пошти);
3.1.3 укладення контракту (договору) з адвокатом про надання ним безоплатної вторинної правової допомоги, припинення або продовження його дії (зазначається номер та дата укладення, припинення або продовження дії контракту (договору)).
3.2. Примітки до відомостей локальних реєстрів вносяться за поданням центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у строк, передбачений пунктом 2.2 розділу ІІ цього Порядку, у разі:
3.2.1 зупинення чи поновлення дії свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю або його анулювання (зазначається дата зупинення, поновлення дії або анулювання свідоцтва, назва органу, який прийняв відповідне рішення);
3.2.2 припинення адвокатської діяльності (зазначається дата прийняття рішення про припинення адвокатської діяльності, назва органу, який прийняв рішення про припинення адвокатської діяльності);
3.2.3 виключення адвоката з локального реєстру (зазначається дата та підстава виключення).
Підставами для виключення адвоката з локального реєстру є:
смерть адвоката;
припинення адвокатської діяльності в порядку, встановленому законодавством;
розірвання контракту (договору) з адвокатом у випадку неналежного виконання ним своїх зобов’язань за умовами контракту (договору);
письмова заява адвоката про включення його до іншого локального реєстру, передбаченого цим Порядком.
3.3. У разі виникнення обставин, зазначених у підпунктах 3.1.1, 3.1.2 пункту 3.1 та підпунктах 3.2.1, 3.2.2 пункту 3.2 цього розділу, адвокат зобов’язаний письмово повідомити про відповідні зміни центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги не пізніше двох робочих днів з дня  настання таких обставин.
Одержані від адвоката відомості протягом одного робочого дня передаються відповідальним працівником центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги головному управлінню юстиції для внесення їх до відповідного локального реєстру.
3.4. У разі виникнення обставин, зазначених у підпункті 3.1.3 пункту 3.1 цього розділу, відповідальний працівник центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги повідомляє про це у встановленому порядку головне управління юстиції не пізніше двох робочих днів з дня настання таких обставин.
3.5. Відповідальний працівник головного управління юстиції в день внесення відомостей до локальних реєстрів або змін, доповнень чи приміток надсилає повідомлення про це Центру в електронній формі з додатком у вигляді оновленого файла відповідного локального реєстру з виділеною інформацією, яка була внесена.
Відповідальний працівник Центру забезпечує внесення відомостей до Реєстрів адвокатів не пізніше наступного робочого дня з дня їх отримання.
ІV. Порядок доступу до відомостей локальних реєстрів та Реєстрів адвокатів
4.1. Доступ до відомостей локальних реєстрів та Реєстрів адвокатів здійснюється через офіційні веб-сайти головних управлінь юстиції та офіційний веб-сайт Центру шляхом пошуку та перегляду інформації, зазначеної у підпунктах 2.3.1 - 2.3.4 та 2.3.8, 2.3.9 пункту 2.3 розділу ІІ цього Порядку.
Оновлення інформації на вказаних веб-сайтах здійснюється не пізніше наступного робочого дня з дня внесення відомостей або змін, доповнень чи приміток до локальних реєстрів та Реєстрів адвокатів.
4.2. Надання інформації за даними локальних реєстрів здійснюється відповідними головними управліннями юстиції на підставі письмових запитів, поданих органами державної влади, юридичними та фізичними особами, протягом п’яти робочих днів з дня надходження таких запитів.
V. Забезпечення дотримання вимог Порядку
5.1. Секретар конкурсної комісії та відповідальний працівник центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги забезпечують достовірність та своєчасність надання відомостей головному управлінню юстиції для внесення їх до локальних реєстрів.
5.2. Відповідальний працівник головного управління юстиції забезпечує своєчасність внесення, повноту та відповідність даних локальних реєстрів відомостям та документам, наданим секретарем конкурсної комісії та відповідальним працівником центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.
5.3. Відповідальний працівник Центру забезпечує своєчасність внесення, повноту та відповідність даних у Реєстрах адвокатів відомостям локальних реєстрів, наданим відповідальними працівниками головних управлінь юстиції.

Директор Центру правової
реформи і законопроектних
робіт при Міністерстві
юстиції України


 


А. Вишневський

РЕЄСТР
адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі за контрактом

 

 

 

РЕЄСТР
адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі на підставі договору

 

 
14 серпня 2012, 11:25
Новий офіційний сайт ГУЮ у Луганській області
www.uprjust.lg.ua22 червня 2012, 16:17
Основні заходи Головного управління юстиції у Луганській області на липень 2012 року
    На виконання листа Міністерства юстиції України від 29.05.2003 №44-32/769 року направляємо інформацію про основні заходи, які проводитимуться Головним управлінням юстиції у Луганській області протягом липня 2012 року.

докладніше »22 червня 2012, 15:28
Головним управлінням юстиції зареєстровано нормативно-правові акти
Головним управлінням юстиції у Луганській області зареєстровано розпорядження голови Луганської обласної державної адміністрації від 14.05.2012 № 527 “Про затвердження тарифів на платні послуги з зубного протезування, що надаються комунальною установою „Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня” (Державна реєстрація від 07.06.2012 № 21/1222), від 25.05.2012 № 599 „Про затвердження натуральних норм забезпечення населення твердим паливом і скрапленим газом” (Державна реєстрація від 08.06.2012 № 22/1223), від 14.05.2012 № 526 „Про затвердження тарифів на платні послуги з проведення медичних оглядів, що надаються комунальною установою „Сєвєродонецька багатопрофільна лікарня” (Державна реєстрація від 08.06.2012 № 24/1225), наказ управління освіти і науки Луганської облдержадміністрації від 01.06.2012 № 799 „Про затвердження Положення про обласний конкурс на кращу студентську науково-дослідницьку роботу з краєзнавства” (Державна реєстрація від 14.06.2012 № 25/1226), розпорядження голови Луганської обласної державної адміністрації від 11.06.2012 № 691 „Про затвердження тарифів на платні послуги із зубного протезування, що надаються комунальною установою „Старобільське районне територіальне об’єднання” Старобільської районної ради” (Державна реєстрація від 15.06.2012 № 26/1227), від 11.06.2012 № 692 „Про затвердження тарифів на платні послуги з проведення медичних оглядів, що надаються комунальною установою „Старобільське районне територіальне об’єднання” Старобільської районної ради” (Державна реєстрація від 15.06.2012 № 27/1228), від 11.06.2012 № 694 „Про затвердження тарифів на платні послуги з проведення медичних оглядів, що надаються Луганською обласною лікарнею № 2” (Державна реєстрація від 15.06.2012 № 28/1229), від 11.06.2012 № 695 „Про затвердження тарифів на платні послуги з проведення медичних оглядів, що надаються Луганською міською поліклінікою № 10” (Державна реєстрація від 15.06.2012 № 29/1230), від 11.06.2012 № 693 „Про затвердження тарифів на платні послуги, що надаються Антрацитівською міською комунальною установою „Стоматологічна поліклініка” (Державна реєстрація від 22.06.2012 № 30/1231)    07 червня 2012, 15:13
Реєстр адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу
  Про затвердження Порядку ведення Головними управліннями юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі локальних реєстрів Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі за контрактом, та Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі на підставі договору Відповідно до пункту 7 частини першої статті 28 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» НАКАЗУЮ: 1. Затвердити Порядок ведення Головними управліннями юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі локальних реєстрів Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі за контрактом, та Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі на підставі договору, що додається.

докладніше »06 червня 2012, 14:49
Зареєстровано нові нормативно-правові акти
Головним управлінням юстиції у Луганській області зареєстровано розпорядження голови Луганської обласної державної адміністрації від 03.05.2012 № 477 „Про затвердження Положення про систему обліку (реєстр) публічної інформації, розпорядником якої є обласна державна адміністрація та її структурні підрозділи” (державна реєстрація від 28.05.2012 № 16/1217), від 03.05.2012 № 474 „Про затвердження тарифів на платні послуги з зубного протезування, що надаються Луганською міською стоматологічною поліклінікою № 1” (державна реєстрація від 28.05.2012 № 17/1218), від 03.05.2012 № 473 “Про затвердження тарифів на платні послуги з проведення медичних оглядів, що надаються Кіровським територіальним медичним об’єднанням” (державна реєстрація від 28.05.2012 № 18/1219), наказ Головного управління юстиції у Луганській області від 30.05.2012 № 765-В „Про внесення змін до Стандарту надання адміністративної послуги з видачі довідок з Єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство” (державна реєстрація від 01.06.2012 № 19/1220), розпорядження голови Луганської обласної державної адміністрації від 10.05.2012 № 508 „Про затвердження Порядку доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Луганська обласна державна адміністрація та її структурні підрозділи” (державна реєстрація від 01.06.2012 № 20/1221).31 травня 2012, 10:45
Конкурс на заміщення вакантних посад державних службовців
   Начальника відділу державної виконавчої служби Біловодського районного управління юстиції; начальника відділу державної виконавчої служби Попаснянського районного управління юстиції; начальника Артемівського відділу державної виконавчої служби Луганського міського управління юстиції; начальника Жовтневого відділу державної виконавчої служби Луганського міського управління юстиції; начальника відділу Марківського районного управління юстиції державної виконавчої служби; заступника начальника Ленінського відділу державної виконавчої служби Луганського міського управління юстиції; заступника начальника відділу державної виконавчої служби Кремінського районного управління юстиції; заступника начальника відділу державної виконавчої служби Слов‘яносербського районного управління юстиції (тимчасово, на період соціальних відпусток основного працівника до дня його фактичного виходу);

докладніше »31 травня 2012, 10:41
Конкурс на заміщення вакантних посад державних службовців
   Начальника відділу правової інформації та державної реєстрації Головного управління юстиції у Луганській області (тимчасово, на період соціальних відпусток основного працівника до дня його фактичного виходу). Вимоги до кандидатів: громадянство України, вільне володіння державною мовою, вік не старше 65 років, освіта вища юридична (спеціаліст, магістр), стаж роботи за фахом на державній службі на посадах головного спеціаліста не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах не менше 5 років. Начальника фінансового управління Головного управління юстиції у Луганській області (тимчасово, на період соціальних відпусток основного працівника до дня його фактичного виходу);

докладніше »31 травня 2012, 10:38
Конкурс на заміщення вакантних посад державних службовців
   Начальника реєстраційної служби Краснолуцького міського управління юстиції; начальника реєстраційної служби Лутугинського районного управління юстиції; завідувача сектору державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Лутугинського районного управління юстиції. Вимоги до кандидатів: громадянство України, вільне володіння державною мовою, вік не старше 65 років, освіта вища юридична (спеціаліст, магістр); стаж роботи за фахом на державній службі на посадах головного спеціаліста не менше 2 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах не менше 3 років.

докладніше »31 травня 2012, 10:21
Конкурс на заміщення вакантних посад державних службовців
      Начальника відділу державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Кіровського міського управління юстиції (тимчасово, на період соціальних відпусток основного працівника до дня його фактичного виходу); начальника відділу державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Первомайського міського управління юстиції; начальника відділу державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Троїцького районного управління юстиції; начальника Кам‘янобрідського відділу державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Луганського міського управління юстиції (тимчасово, на період соціальних відпусток основного працівника до дня його фактичного виходу);

докладніше »28 травня 2012, 10:30
Комісією нотаріату ухвалено рішення щодо проведення кваліфікаційного іспиту
  15 травня 2012 року Вищою кваліфікаційною комісією нотаріату ухвалено рішення про призначення дати проведення кваліфікаційного іспиту. Кваліфікаційний іспит відбудеться 16 липня 2012 року о 10-00 у приміщенні Міністерства юстиції України за адресою: м. Київ, вул. Артема, 73. Реєстрація для участі в іспиті розпочинається о 8-00.

докладніше »21 травня 2012, 10:55
Основні заходи Головного управління юстиції у Луганській області на червень 2012 року
      На виконання листа Міністерства юстиції України від 29.05.2003 №44-32/769 року направляємо інформацію про основні заходи, які проводитимуться Головним управлінням юстиції у Луганській області протягом червня 2012 року.

докладніше »11 травня 2012, 12:54
Зареєстровано низку нормативно-правових актів
Головним управлінням юстиції у луганській області зареєстровано розпорядження голови Луганської обласної державної адміністрації від 10.04.2012 № 377 „Про затвердження тарифу на платні послуги з проведення щозмінних передрейсових та післярейсових медичних оглядів водіїв транспортних засобів, що надаються комунальною установою „Станція швидкої медичної допомоги”, м. Красний Луч, за договорами на медичне обслуговування із суб’єктами господарювання” (державна реєстрація від 03.05.2012 № 12/1213), наказ управління освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації від 25.04.2012 № 554 „Про затвердження Положення про фестиваль-конкурс сучасного хореографічного мистецтва студентської молоді” (державна реєстрація від 08.05.2012 № 13/1214), розпорядження голови Луганської обласної державної адміністрації від 03.05.2012 № 471 “Про затвердження тарифів на платні послуги з проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, що надаються Луганською обласною клінічною психоневрологічною лікарнею” (державна реєстрація від 11.05.2012 № 14/1215) та від 03.05.2012 № 472 „Про затвердження тарифів на платні послуги, що надаються Антрацитівською міською наркологічною лікарнею” (державна реєстрація від 11.05.2012 № 15/1216).10 травня 2012, 14:24
Оголошення щодо професійного відбору вступників
 Головне управління юстиції у Луганській області проводить професійний відбір вступників до Національного університету „Юридична академія України імені Я. Мудрого” та Національного університету „Одеська юридична академія України”.  Основним критерієм професійного відбору є успішність навчання кандидата, що визначається на підставі табелів успішності, сертифікатів незалежного зовнішнього оцінювання, професійна спрямованість кандидата на роботу в органах юстиції, розуміння специфіки майбутньої роботи, рівень знань, продемонстрований кандидатом під час проходження співбесіди з основ правознавства.

докладніше »27 квітня 2012, 11:23
Головним управлінням юстиції зареєстровано нормативно-правові акти
Головним управлінням юстиції у Луганській області зареєстровано розпорядження голови Луганської обласної державної адміністрації від 10.04.2012 № 375 „Про затвердження тарифів на платні послуги з проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, що надаються комунальною установою „2-а міська лікарня” Антрацитівської міської ради” (державна реєстрація від 24.04.2012 № 11/1212), від 13.04.2012 № 399 „Про погодження автостанційного збору для ТОВ „Луганськ-Пас-Транс” (державна реєстрація від 24.04.2012 № 10/1211).27 квітня 2012, 09:54
Конкурс шкільних малюнків "Мої права"
До уваги учнів загальноосвітніх навчальних закладів!    Координаційною радою молодих юристів при Головному управлінні юстиції у Луганській області проводиться конкурс шкільних малюнків «Мої права».    Основна мета Конкурсу – розвинути морально-етичні якості дітей, сформувати у дітей і підлітків позитивний образ права як державного інституту, виховання почуття важливості прав дитини; соціальна підтримка талановитої учнівської молоді, сприяння їх самореалізації та творчому розвитку, активне залучення творчої молоді до соціально-вагомої діяльності.    Учасником Конкурсу може стати кожен учень загальноосвітнього навчального закладу України, віком до 18 років. Конкурс проходитиме до 01 червня 2012 року.    Учні загальноосвітніх навчальних закладів, які бажають взяти участь у Конкурсі, можуть подавати свої конкурсні роботи у строк до 14 травня 2012 року до регіонального організаційного комітету Луганської області за адресою: м. Луганськ, площа Героїв ВВв, 3-а, Головне управління юстиції у Луганській області з приміткою "для Координаційної Ради молодих юристів", телефон для довідок (0642) 53-81-38, 53-81-20. Координаційна рада молодих  юристів при Головному управлінні юстиції у Луганській області

докладніше »23 квітня 2012, 16:41
Основні заходи Головного управління юстиції у Луганській області на травень 2012 року
       На виконання листа Міністерства юстиції України від 29.05.2003 №44-32/769 року направляємо інформацію про основні заходи, які проводитимуться Головним управлінням юстиції у Луганській області протягом травня 2012 року

докладніше »20 квітня 2012, 13:43
Конкурс на заміщення вакантних посад державних службовців
  Заступника начальника Біловодського районного управління юстиції - начальника відділу державної виконавчої служби; заступника начальника Попаснянського районного управління юстиції - начальника відділу державної виконавчої служби; заступника начальника Луганського міського управління юстиції- начальника Артемівського відділу державної виконавчої служби; заступника начальника Луганського міського управління юстиції- начальника Жовтневого відділу державної виконавчої служби;

докладніше »20 квітня 2012, 13:41
Конкурс на заміщення вакантних посад державних службовців
  Начальника відділу правової інформації та державної реєстрації Головного управління юстиції у Луганській області (тимчасово, на період соціальних відпусток основного працівника до дня його фактичного виходу). Вимоги до кандидатів: громадянство України, вільне володіння державною мовою, вік не старше 65 років, освіта вища юридична (спеціаліст, магістр), стаж роботи за фахом на державній службі на посадах головного спеціаліста не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах не менше 5 років.

докладніше »20 квітня 2012, 11:56
Конкурс на заміщення вакантних посад державних службовців
       Начальника реєстраційної служби Краснолуцького міського управління юстиції; начальника реєстраційної служби Лутугинського районного управління юстиції; завідувача сектором державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Лутугинського районного управління юстиції. Вимоги до кандидатів: громадянство України, вільне володіння державною мовою, вік не старше 65 років, освіта вища юридична (спеціаліст, магістр); стаж роботи за фахом на державній службі на посадах головного спеціаліста не менше 2 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах не менше 3 років.    

докладніше »20 квітня 2012, 11:45
Конкурс на заміщення вакантних посад державних службовців
        Начальника відділу державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Кіровського міського управління юстиції (тимчасово, на період соціальних відпусток основного працівника до дня його фактичного виходу); начальника відділу державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Первомайського міського управління юстиції; начальника відділу державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Білокуракинського районного управління юстиції;

докладніше »10 квітня 2012, 11:26
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Головного управління юстиції у Луганській області “Про затвердження форм для подання запиту на отримання публічної інформації, розпорядником якої є Головне управління юстиції у Луганській області”
  Головним управлінням юстиції у Луганській області розроблено проект наказу Головного управління юстиції у Луганській області “Про затвердження форм для подання запиту на отримання публічної інформації, розпорядником якої є Головне управління юстиції у Луганській області”. Проект має на меті приведення у відповідність до законодавства, зокрема до Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України “Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації” від 5 травня 2011 року № 547  та постанови Кабінету Міністрів України “Питання виконання Закону України “Про доступ до публічної інформації” в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади”  від 25 травня 2011 року № 583.

докладніше »10 квітня 2012, 11:23
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Головного управління юстиції у Луганській області “Про затвердження Порядку складення та подання запитів на отримання публічної інформації, розпорядником якої є Головне управління юстиції у Луганській області”
  Головним управлінням юстиції у Луганській області розроблено проект наказу Головного управління юстиції у Луганській області “Про затвердження Порядку складення та подання запитів на отримання публічної інформації, розпорядником якої є Головне управління юстиції у Луганській області”. Проект має на меті приведення у відповідність до законодавства, зокрема до Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України “Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації” від 5 травня 2011 року № 547  та постанови Кабінету Міністрів України “Питання виконання Закону України “Про доступ до публічної інформації” в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади”  від 25 травня 2011 року № 583.

докладніше »10 квітня 2012, 10:16
Адміністративні послуги, які надаються Головним управлінням юстиції у Луганській області
  Назва адміністративної послуги Умови отримання послуг та зразки документів можна подивитись веб-сторінці Головного управління юстиції у Луганській області у розділах: Видача свідоцтва про реєстрацію місцевих (обласних) об'єднань громадян, а також місцевих (обласних) осередків зареєстрованих всеукраїнських і міжнародних об'єднань громадян   Легалізація/Порядок легалізації об‘єднань громадян (http://www.loga.gov.ua/oda/ter/justice/leg/associations/)    

докладніше »04 квітня 2012, 15:31
Зареєстровано нормативно-правовий акт
Головним управлінням юстиції у Луганській області зареєстровано наказ Головного управління промисловості та розвитку інфраструктури Луганської обласної державної адміністрації від 19.03.2012 № 25 „Про затвердження розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію Головним управлінням промисловості та розвитку інфраструктури Луганської обласної державної адміністрації, у 2012 році” (державна реєстрація від 04.04.2012 № 9/1210)02 квітня 2012, 15:30
Прийнято участь у виїзному засіданні Всеукраїнської МКМР з правової освіти населення у м. Полтава
Головним управлінням юстиції у Луганській області прийнято участь у виїзному розширеному засіданні Всеукраїнської міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення під головуванням Міністра юстиції України, яке було проведено 30 березня 2012 року в м. Полтава. На засіданні були розглянуті наступні питання діяльності Координаційної ради молодих юристів у напрямі правоосвітньої роботи, її ролі у формуванні правової обізнаності громадян та сприянні підвищенню рівня правової культури; надання методичної допомоги щодо організації заходів, спрямованих на підвищення освіченості населення з питань реалізації громадянами права на працю.29 березня 2012, 17:13
Про проведення семінару для державних реєстраторів Луганської області
Головне управління юстиції у Луганській області повідомляє, що 04.04.2012 року для державних реєстраторів буде проведений семінар спільно з Регіональною радою підприємців при Луганській обласній державній адміністрації та із залученням директора Департаменту державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Державної реєстраційної служби України Барбелюка Олександра Борисовича, що відбудеться у місті Луганську, за адресою: м. Луганськ, вул. Коцюбинського 14 (Луганська міська рада).

докладніше »28 березня 2012, 15:32
Про проведення перевірок Головним управлінням юстиції у Луганській області
Протягом ІІ кварталу 2012 року Головним управлінням юстиції у Луганській області будуть проведені планові перевірки з питань стану правової роботи, правової освіти та систематизації законодавства: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Луганській області; Луганське обласне управління лісового та мисливського господарства; Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Луганської обласної державної адміністрації; Управління у справах преси та інформації Луганської обласної державної адміністрації; Юридичний відділ апарату Луганської обласної державної адміністрації; Державне підприємство “Луганський авіаційний ремонтний завод”; Луганський обласний військовий комісаріат; Управління освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації; Головне управління праці та соціального захисту Луганської обласної державної адміністрації.  23 березня 2012, 15:43
Про затвердження складу конкурсної комісії з відбору адвокатів для надання безоплатної вторинної правової допомоги
  На виконання пунктів 7, 8 Порядку і умов проведення конкурсу та вимог до професійного рівня адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги, затвердженого постановою КМУ від 28.12.2011 року №1362,

докладніше »22 березня 2012, 14:45
Основні заходи Головного управління юстиції у Луганській області на квітень 2012 року
На виконання листа Міністерства юстиції України від 29.05.2003             №44-32/769 року направляємо інформацію про основні заходи, які проводитимуться Головним управлінням юстиції у Луганській області протягом квітня 2012 року.  

докладніше »22 березня 2012, 14:42
Оголошення про проведення конкурсу адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги, у Луганській області
З метою відбору претендентів для включення їх до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі за контрактом, та Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі на підставі договору, на виконання наказу Міністерства юстиції України від 15.03.2012 № 409/5 «Про проведення конкурсу адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги», оголошується конкурс адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги, у Луганській області.  

докладніше »
|| Наступна сторінка
Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8

Архів по роках:

20082009201020112012
© 2006-2013 Луганська обласна державна адміністрація
91016, Україна, м. Сєвєродонецьк, пр-т.Центральний, 59
Тел. (+38 0645) 70-50-85 , Тел./Факс (+38 0645) 70-50-86
У разі використання матеріалів сайту посилання на www.loga.gov.ua є обов'язковим.
Технічна підтримка: Відділ інформаційно-комп'ютерного забезпечення апарату
Лист адміністратору Веб-сервера