Текст стандарту надання адміністративної послуги

 

 

Текст стандарту надання адміністративної послуги

Стандарт розроблено для підвищення якості виконання та доступу до результатів виконання державної функції з питань реєстрації приватної нотаріальної діяльності, визначення опису процедури надання цієї послуги, складу, послідовності дій одержувача та адміністративного органу, строків надання послуги, вимоги щодо необхідного рівня її доступності та якості. Адміністративний орган (структурний підрозділ), що надає послугу - Головне управління юстиції у Луганській  області. Одержувачами адміністративної послуги є особи, які одержали свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю, не мають судимості за вчинення злочину, не обмежені у дієздатності або не визнані недієздатними за рішенням суду, не займаються підприємницькою або адвокатською діяльністю, не є засновниками адвокатських об'єднань, не перебувають на державній службі або на службі в органах місцевого самоврядування, не перебувають у штаті інших юридичних осіб, не входять самостійно, через представника або підставних осіб до складу правління чи інших виконавчих органів господарських організацій, кредитно-фінансових установ, а також не виконують іншу оплачувану роботу, крім викладацької, наукової і творчої, у вільний від роботи час.

Перелік документів, які необхідні для реєстрації приватної діяльності, а також вимоги до документів, що подають для здійснення реєстрації

Особа, яка має намір зареєструвати приватну нотаріальну діяльність, подає до управління юстиції заяву, у якій зазначається назва нотаріального округу, в якому особа буде займатися нотаріальною діяльністю. До заяви  про  реєстрацію  приватної  нотаріальної діяльності додаються:

1. свідоцтво про  право  на  зайняття нотаріальною діяльністю та його засвідчена в установленому порядку копія;

2. документ, що  підтверджує  право  власності на приміщення або право користування приміщенням  для  розташування  робочого  місця (контори)  приватного нотаріуса,  чи договір про співпрацю з іншим приватним нотаріусом,  який надає заявнику відповідне  приміщення, та його засвідчена в установленому порядку копія;

3. довідка про відсутність судимості;

4. довідка з   Єдиного  державного  реєстру  юридичних  осіб  та фізичних осіб підприємців  про  те,  що  особа  не  займається підприємницькою діяльністю;

5. дві фотокартки розміром 3 х 4 см;

6. власноруч заповнена  особова  картка,відповідно до встановленої форми;

7. паспорт громадянина України та трудова книжка,  які подаються особисто.

Свідоцтво про  право  на  зайняття  нотаріальною діяльністю з відміткою управління юстиції про реєстрацію приватної нотаріальної діяльності та паспорт повертаються особі, яка їх подала.

Порядок надання консультацій, довідок

Консультації надаються з питань :

- переліку документів, необхідних для реєстрації приватної нотаріальної діяльності;

- часу прийому та видачі документів;

- строку виконання адміністративної послуги з реєстрації приватної нотаріальної діяльності;

- порядку оскарження рішення, дій чи бездіяльності, що були прийняті під час надання адміністративної послуги.

Консультації надаються спеціалістами управління юстиції при особистому зверненні або за допомогою засобів телефонного зв’язку.

Порядок розгляду скарг на рішення, дій чи бездіяльності осіб, які уповноваженні на виконання державної функції

Скарга на дії працівників управлінь юстиції щодо недотримання Стандарту розглядається відповідним управлінням юстиції або Міністерством юстиції в установленому законодавством порядку. Відмова у реєстрації приватної діяльності може бути оскаржена до суду в місячний строк з дня її одержання.