Постанова, Кабінет Міністрів України "Про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації, інформаційних агентств та розміри реєстраційних зборів" № 1287, 17.11.1997
Про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації, інформаційних агентств та розміри реєстраційних зборів
N 1287, 17.11.1997, Постанова, Кабінет Міністрів України
 
 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 17 листопада 1997 р. N 1287
Київ
Про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації, інформаційних агентств та розміри реєстраційних зборів
         (Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 283 від 07.03.98
N 1914 від 18.10.99
N 905 від 16.06.2003
N 1128 від 30.11.2005)

Відповідно до Законів України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" та "Про інформаційні агентства" Кабінет Міністрів України  постановляє:

1. Установити, що державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації здійснюють:

  • загальнодержавної, регіональної (дві і більше областей) та/або зарубіжної сфери розповсюдження - Міністерство юстиції;
  • місцевої сфери розповсюдження - Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласні, Київське та Севастопольське міські управління юстиції.

(Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1914 від 18.10.99, N 905 від 16.06.2003; в редакції Постанови КМ N 1128 від 30.11.2005)

2. Установити, що державну реєстрацію інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності здійснює Міністерство юстиції.

(Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1914 від 18.10.99, N 905 від 16.06.2003, N 1128 від 30.11.2005)

Державна реєстрація представництв іноземних інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності здійснюється після акредитації їх кореспондентів у Міністерстві закордонних справ.

3. Державна реєстрація друкованих засобів масової інформації здійснюється у терміни, визначені статтею 13 Закону України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні", інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності - у 15-денний термін.

4. Затвердити зразки свідоцтв про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності, що додаються.

Установити, що раніше видані реєстраційні свідоцтва засновникам друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності, зразки яких затверджувалися Кабінетом Міністрів України, заміні не підлягають.

5. Установити збір у таких розмірах за видачу:

а) свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації із загальнодержавною, регіональною та/або зарубіжною сферою розповсюдження - 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

б) свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження в межах Автономної Республіки Крим, однієї області, обласного центру або двох і більше сільських районів - 24 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

в) свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження в межах одного міста, району, окремих населених пунктів, а також підприємств, установ, організацій - 14 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

г) свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації, що спеціалізується на матеріалах еротичного характеру, - 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

д) свідоцтва про державну реєстрацію дайджесту - 60 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

При цьому:

  • розмір реєстраційного збору за видачу свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації для дітей та інвалідів зменшується на 50 відсотків;
  • звільняються від сплати реєстраційного збору друковані засоби масової інформації, засновані з благодійною метою і призначені для безплатного розповсюдження.

6. Державна реєстрація інформаційних агентств як суб'єктів підприємницької діяльності здійснюється в порядку, терміни та за умов, встановлених законодавством про державну реєстрацію суб'єктів підприємництва.

Державна реєстрація інформаційних агентств, заснованих за участю громадян та/або юридичних осіб інших держав, здійснюється відповідно до порядку, встановленого законодавством для державної реєстрації спільних (за участю іноземного капіталу) підприємств.

Державна реєстрація представництв іноземних інформаційних агентств здійснюється відповідно до порядку державної реєстрації представництв іноземних суб'єктів підприємництва, встановленого законодавством України.

7. Установити збір у таких розмірах:

а) за проведення державної реєстрації інформаційного агентства як суб'єкта інформаційної діяльності - 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

б) за видачу свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації та проведення державної реєстрації інформаційного агентства як суб'єкта інформаційної діяльності, заснованих за участю громадян та/або юридичних осіб інших держав, а також юридичних осіб України, у статутному фонді яких є іноземний капітал, - 120 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

в) за проведення державної реєстрації представництва іноземного інформаційного агентства - у сумі, еквівалентній тій, що сплачується за це представництвами українських національних інформаційних агентств у відповідній країні, але не менше фактичних затрат на реєстрацію, якщо інше не передбачене міжнародними договорами України.

8. У разі перереєстрації друкованого засобу масової інформації за видачу свідоцтва справляється збір у розмірі 50 відсотків установленого реєстраційного збору.

Збір у такому ж розмірі справляється за проведення перереєстрації інформаційного агентства як суб'єкта інформаційної діяльності.

9. За видачу дубліката свідоцтва про державну реєстрацію періодичного друкованого видання або інформаційного агентства як суб'єкта інформаційної діяльності справляється збір у розмірі 20 відсотків установленого реєстраційного збору.

10. Кошти, одержані за видачу свідоцтв про державну реєстрацію (перереєстрацію) друкованого засобу масової інформації та проведення державної реєстрації (перереєстрації) інформаційного агентства як суб'єкта інформаційної діяльності, сплачуються відповідно до пунктів 5 і 7 цієї постанови і зараховуються до державного бюджету.

(Абзац перший пункту 10 в редакції Постанови КМ N 283 від 07.03.98)

Положення про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності затверджує Міністерство юстиції.

(Абзац другий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 283 від 07.03.98, N 905 від 16.06.2003; в редакції Постанови КМ N 1128 від 30.11.2005)

11. Визнати такими, що втратили чинність:

  • постанову Ради Міністрів УРСР від 7 вересня 1990 р. N 243 "Про порядок реєстрації, справляння та розміри зборів за видачу свідоцтв про реєстрацію засобів масової інформації, розрахованих на республіканську і місцеву аудиторію" (ЗП УРСР, 1990 р., N 9, ст. 47);
  • постанову Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1993 р. N 614 "Питання державної реєстрації друкованих засобів масової інформації";
  • постанову Кабінету Міністрів України від 7 серпня 1995 р. N 611 "Про державну реєстрацію інформаційних агентств та розміри реєстраційних зборів" (ЗП України, 1995 р., N 12, ст. 269).
Прем'єр-міністр України
В.ПУСТОВОЙТЕНКО
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 листопада 1997 р. N 1287
Зразок
Державний Герб України
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ
СВІДОЦТВО
ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ
ДРУКОВАНОГО ЗАСОБУ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Серія________________                   N________________
________________________________________________________________
                 (назва видання державною мовою)
________________________________________________________________
               (назва видання іншою мовою (мовами)
Вид видання_______________________________________________________
 (газета, журнал, бюлетень, збірник, альманах, календар, дайджест)
Статус видання____________________________________________________
                      (вітчизняне, спільне)
Мова (мови) видання_______________________________________________
Вид видання за цільовим
призначенням______________________________________________________
   (громадсько-політичне, наукове, навчальне, літературно-художнє,
________________________________________________________________
 рекламне (понад 40 відсотків обсягу одного номера - реклама),
                          еротичне тощо
Обсяг, періодичність______________________________________________
Сфера розповсюдження та категорія читачів_________________________
Засновник (співзасновники)________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Програмні цілі (основні принципи) або тематична спрямованість_____
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
         МП
________________________________________________________________
 (посада і прізвище керівника органу, який здійснив реєстрацію)
_________________                          ___________
 (дата реєстрації)                                    (підпис)
(Зразок свідоцтва в редакції Постанови КМ N 1914 від 18.10.99; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 905 від 16.06.2003, N 1128 від 30.11.2005)
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 листопада 1997 р. N 1287
Зразок
Державний Герб України
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ
СВІДОЦТВО
ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ ІНФОРМАЦІЙНОГО АГЕНТСТВА,
ЯК СУБ'ЄКТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Серія________________                        N________________
________________________________________________________________
(повне найменування та скорочена назва агентства державною мовою)
________________________________________________________________
              (назва агентства іншою мовою (мовами)
Засновник (співзасновник)_________________________________________
________________________________________________________________
Вид та організаційно-правова форма________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Програмна мета (основні напрями діяльності)_______________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Мова (мови) інформації____________________________________________
Сфера розповсюдження інформаційної продукції______________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Місцезнаходження та   номери   засобів   зв'язку    інформаційного
агентства ________________________________________________________
________________________________________________________________
     МП
________________________________________________________________
 (посада і прізвище керівника органу, який здійснив реєстрацію)
 _______________                               ____________
 (дата реєстрації)                                      (підпис)
(Зразок свідоцтва в редакції Постанови КМ N 1914 від 18.10.99; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 905 від 16.06.2003, N 1128 від 30.11.2005)