Міністерство юстиції України, Наказ "Про затвердження Положення про Державний реєстр друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності" № 412/5, 21.06.2007
Про затвердження Положення про Державний реєстр друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності
№ 412/5, 21.06.2007, Наказ, Міністерство юстиції України
 
 

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Н А К А З

21.06.2007 № 412/5

 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 червня 2007 р.
за № 689/13956

Про затвердження Положення про Державний реєстр друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності

Відповідно до Законів України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні", "Про інформаційні агентства", постанови Кабінету Міністрів України від 17.11.97 № 1287 "Про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації, інформаційних агентств та розміри реєстраційних зборів", Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.11.2006 № 1577, та з метою створення єдиної системи обліку друкованих засобів масової інформації, що видаються на території України, та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Державний реєстр друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності, що додається.

2. Державному підприємству "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України:

 • здійснити заходи щодо створення та супроводження програмного забезпечення Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності (далі - Реєстр), яке відповідало б сучасним стандартам збереження та захисту інформації;
 • забезпечити впровадження Реєстру.

3. Установити тариф:

 • за видачу скороченого витягу з Реєстру - у розмірі 17 грн. з урахуванням ПДВ;
 • за видачу повного витягу з Реєстру - у розмірі 84 грн. з урахуванням ПДВ.

4. Установити, що кошти, які надходять на поточний рахунок Адміністратора за користування Реєстром, спрямовуються на забезпечення ведення Єдиних та Державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України.

5. Установити, що розділи 3-5 Положення, затвердженого цим наказом, набирають чинності через чотири місяці з дня набрання чинності цим наказом.

6. Департаменту легалізації та регулювання діяльності бюро кредитних історій (Семьоркіна О.М.), Головному управлінню юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головним управлінням юстиції в областях, містах Києві та Севастополі:

 • протягом десяти днів з дня набрання чинності цим наказом передати державному підприємству "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України, його регіональним філіям відповідні документи на паперових носіях для внесення до Реєстру відомостей про друковані засоби масової інформації (далі - Друковані ЗМІ) та інформаційні агентства (далі - Інформагентства), що зареєстровані в установленому законодавством порядку до запровадження Реєстру;
 • до завершення наповнення Реєстру відомостями про Друковані ЗМІ та Інформагентства, що зареєстровані в установленому порядку до запровадження Реєстру, забезпечити безперебійне надання інформації про Друковані ЗМІ та Інформагентства на запити фізичних та юридичних осіб.

7. Державному підприємству "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України (Добжанський В.Б.) протягом чотирьох місяців з дня набрання чинності цим наказом забезпечити обов'язкове внесення до Реєстру відомостей виключно в обсязі та в межах, наданих Департаментом легалізації та регулювання діяльності бюро кредитних історій та Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головними управліннями юстиції в областях, містах Києві та Севастополі.

8. Департаменту планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку і звітності (Которобай С.В.) та Адміністративно-господарському департаменту (Коваль В.О.) ужити заходів щодо забезпечення Департаменту легалізації та регулювання діяльності бюро кредитних історій (Семьоркіна О.М.), Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі технічними засобами, необхідними для ведення Реєстру.

9. Державному підприємству "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України (Добжанський В.Б.), Департаменту легалізації та регулювання діяльності бюро кредитних історій (Семьоркіна О.М.):

 • подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 № 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади";
 • довести цей наказ до відома начальників Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, регіональних філій державного підприємства "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України та забезпечити його належне виконання.

10. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Єфіменка Л.В.

Міністр

О.Лавринович
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
21.06.2007 № 412/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 червня 2007 р.
за № 689/13956

ПОЛОЖЕННЯ

про Державний реєстр друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності

Це Положення установлює порядок створення, ведення Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності (далі - Реєстр) та користування ним.

1. Загальні положення

1.1. Реєстр - це електронна база даних, яка містить інформацію про всі друковані засоби масової інформації, додатки до друкованих засобів масової інформації у вигляді видань газетного та журнального типу, що видаються на території України, незалежно від сфери розповсюдження, тиражу і способу їх виготовлення (далі - Друковані ЗМІ) та інформаційні агентства як суб'єкти інформаційної діяльності, що засновуються та/або діють в Україні (далі - Інформагентства).

1.2. Держатель Реєстру - Міністерство юстиції України, що забезпечує його функціонування.

1.3. Адміністратор Реєстру (далі - Адміністратор) - державне підприємство "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України, що здійснює заходи щодо створення та супроводження програмного забезпечення Реєстру, яке відповідало б сучасним стандартам збереження і захисту інформації, надання доступу до Реєстру, забезпечує збереження та захист даних, що містяться у Реєстрі, та видає завірені витяги з Реєстру.

1.4. Реєстратор Реєстру (далі - Реєстратор) - Міністерство юстиції України, Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, які мають доступ до Реєстру через інформаційну мережу Міністерства юстиції України.

1.5. Реєстратори вносять записи до Реєстру, здійснюють перевірку зареєстрованих назв Друкованих ЗМІ та Інформагентств за даними Реєстру, оформляють свідоцтва про державну реєстрацію та виконують інші функції, передбачені цим Положенням.

1.6. Державне підприємство "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України здійснює функції Реєстратора лише в частині внесення відомостей про Друковані ЗМІ та Інформагентства, що зареєстровані в установленому законодавством порядку до запровадження Реєстру.

1.7. Ведення Реєстру здійснюється українською мовою.

1.8. У разі виявлення невідповідності запису Реєстру на електронних носіях запису на паперових носіях пріоритет має запис на паперових носіях.

2. Порядок унесення відомостей до Реєстру

2.1. Відомості про Друковані ЗМІ та Інформагентства підлягають обов'язковому внесенню до Реєстру.

2.2. Під час розгляду заяви про державну реєстрацію Друкованого ЗМІ/Інформагентства реєструвальний орган за даними Реєстру перевіряє відсутність раніше зареєстрованого Друкованого ЗМІ/Інформагентства з тією самою назвою.

2.3. Унесення Реєстратором відомостей про Друковані ЗМІ/ Інформагентства до Реєстру здійснюється:

 • після надання платіжного документа про сплату встановленого законодавством реєстраційного збору за видачу відповідного свідоцтва про державну реєстрацію Друкованого ЗМІ/Інформагентства (у тому числі при перереєстрації) або дубліката свідоцтва про державну реєстрацію. Платіжний документ залишається у справах Реєстратора;
 • у день прийняття рішення про державну реєстрацію Друкованих ЗМІ, які засновуються з благодійною метою для безкоштовного розповсюдження;
 • після отримання Реєстратором повідомлення про зміни, що необхідно внести до запису в Реєстрі, які не передбачають перереєстрації Друкованого ЗМІ/Інформагентства;
 • у день прийняття рішення про визнання недійсним свідоцтва про державну реєстрацію Друкованого ЗМІ, утрати чинності свідоцтва про державну реєстрацію Друкованого ЗМІ або припинення діяльності Інформагентства в установленому законодавством порядку.

2.4. За внесення до Реєстру відомостей про Друкований ЗМІ/ Інформагентство, його перереєстрацію, зміни, що не потребують перереєстрації, видачу дубліката свідоцтва про державну реєстрацію, відомостей про визнання свідоцтва про державну реєстрацію Друкованого ЗМІ недійсним, втрату чинності свідоцтва про державну реєстрацію Друкованого ЗМІ, припинення діяльності Інформагентства та за виправлення помилок, допущених при внесенні записів, плата не справляється.

2.5. Запис у Реєстрі має містити такі відомості про Друковані ЗМІ:

2.5.1. Про засновника (співзасновників) видання:

 • для фізичних осіб:
  • прізвище, ім'я та по батькові;
  • місце проживання;
 • для юридичних осіб (у тому числі їх трудових колективів):
  • повне найменування;
  • ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України.

2.5.2. Вид видання (газета, журнал, збірник, бюлетень, альманах, календар, дайджест тощо).

2.5.3. Назва видання мовою (мовами), якою (якими) виходитиме в світ, передана за допомогою літер та символів відповідно української, російської або англійської абеток.

2.5.4. Мова (мови) видання.

2.5.5. Сфера розповсюдження (місцева - у межах Автономної Республіки Крим, однієї області, обласного центру або двох і більше сільських районів, одного міста, району, окремих населених пунктів, а також підприємств, установ, організацій; регіональна - дві та більше областей, міста Київ або Севастополь і область, Автономна Республіка Крим і область; загальнодержавна - у межах України; зарубіжна - за межами України).

2.5.6. Програмні цілі (основні принципи) або тематична спрямованість (їх стисла характеристика: розвиток освіти, підвищення рівня духовності, розвиток дозвілля, інформування населення з певних питань тощо).

2.5.7. Передбачувані періодичність випуску, обсяг (в умовних друкарських аркушах) і формат видання.

2.5.8. Юридична адреса засновника, кожного із співзасновників та його (їх) банківські реквізити.

2.5.9. Місцезнаходження редакції.

2.5.10. Статус видання (вітчизняне - друкований засіб масової інформації, засновником якого виступають українська(і) юридична(і) та/або фізична(і) особа(и); спільне - друкований засіб масової інформації, створений за участю іноземної(их) юридичної(их) та/або фізичної(их) особи (осіб).

2.5.11. Вид видання за цільовим призначенням (загальнополітичне, громадсько-політичне, з питань економіки і бізнесу, виробничо-практичне, наукове, науково-виробниче, науково-популярне, навчальне, довідкове, літературно-художнє, з питань мистецтва, спортивне, юридичне, еротичне, для дозвілля, медичне, релігійне, уфологічне, екологічне, туристичне, рекламне (понад 40 відсотків обсягу одного номера - реклама), інформаційне, для дітей тощо).

2.5.12. Категорія читачів (верстви населення, на які розраховане видання: усе населення, дорослі, молодь, діти, чоловіки, жінки, інваліди, студенти, працівники певної галузі, науковці тощо).

2.5.13. Дата прийняття рішення про державну реєстрацію Друкованого ЗМІ.

2.5.14. Серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію Друкованого ЗМІ.

2.5.15. Дата державної реєстрації Друкованого ЗМІ.

2.5.16. Орган, який здійснив державну реєстрацію Друкованого ЗМІ.

2.5.17. Про зміни, унесені до запису, які не передбачають перереєстрації Друкованого ЗМІ:

 • документ-підстава (назва, номер, дата документа, ким його видано);
 • зміни та доповнення, унесені до запису;
 • дата внесення змін.

2.5.18. Про дублікат свідоцтва про державну реєстрацію Друкованого ЗМІ:

 • документ-підстава (назва, номер, дата документа, ким його видано);
 • дата видачі дубліката свідоцтва;
 • орган, яким видано дублікат свідоцтва.

2.5.19. Відмітка про перереєстрацію Друкованого ЗМІ.

2.5.20. Дата надходження першого контрольного примірника Друкованого ЗМІ до Реєстратора.

2.5.21. Дата втрати чинності свідоцтва про державну реєстрацію Друкованого ЗМІ.

2.5.22. Про визнання свідоцтва про державну реєстрацію Друкованого ЗМІ недійсним:

 • дата визнання свідоцтва недійсним;
 • документ-підстава (назва, номер, дата документа, ким його видано).

2.5.23. Додаткові відомості.

2.5.24. Реєстраційний номер запису та дата реєстрації в Реєстрі.

2.5.25. Про Реєстратора.

2.6. При перереєстрації Друкованого ЗМІ Реєстратором до Реєстру вносяться відомості, передбачені пунктом 2.5 цього Положення, а також про причину перереєстрації (зміна засновника (складу засновників), найменування засновника, назви, мови, сфери розповсюдження видання).

2.7. Запис у Реєстрі має містити такі відомості про Інформагентства:

2.7.1. Щодо засновника (співзасновників) Інформагентства:

 • прізвище, ім'я та по батькові/ повне найменування (для юридичних осіб);
 • ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України;
 • місцезнаходження;
 • номери засобів зв'язку;
 • банківські реквізити.

2.7.2. Повне найменування та назва Інформагентства.

2.7.3. Вид Інформагентства (державне, недержавне) та його організаційно-правова форма.

2.7.4. Передбачувана сфера розповсюдження продукції Інформагентства (місцева, регіональна, національна, національна та зарубіжна, зарубіжна).

2.7.5. Мови, якими буде розповсюджуватися інформаційна продукція.

2.7.6. Програмна мета та основні напрями діяльності Інформагентства.

2.7.7. Джерела фінансового та матеріально-технічного забезпечення діяльності Інформагентства.

2.7.8. Місцезнаходження Інформагентства.

2.7.9. Номери засобів зв'язку Інформагентства.

2.7.10. Дата прийняття рішення про державну реєстрацію Інформагентства.

2.7.11. Серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію Інформагентства.

2.7.12. Дата державної реєстрації Інформагентства.

2.7.13. Орган, який здійснив державну реєстрацію Інформагентства.

2.7.14. Про зміни, які не передбачають перереєстрацію Інформагентства:

 • документ-підстава (назва, номер, дата документа, ким його видано);
 • зміни та доповнення, унесені до запису;
 • дата внесення змін.

2.7.15. Про дублікат свідоцтва про державну реєстрацію Інформагентства:

 • документ-підстава (назва, номер, дата документа, ким його видано);
 • дата видачі дубліката свідоцтва;
 • орган, яким видано дублікат свідоцтва.

2.7.16. Відмітка про перереєстрацію Інформагентства.

2.7.17. Про припинення діяльності Інформагентства:

 • дата припинення діяльності Інформагентства;
 • документ-підстава (назва, номер, дата документа, ким його видано);
 • причина припинення діяльності.

2.7.18. Додаткові відомості:

2.7.19. Реєстраційний номер запису та дата реєстрації в Реєстрі.

2.7.20. Про Реєстратора.

2.8. У разі перереєстрації Інформагентства запис в Реєстрі має містити відомості, передбачені пунктом 2.7 цього Положення, а також про причину перереєстрації (зміна назви Інформагентства, сфери розповсюдження інформаційної продукції, засновника (складу співзасновників), основних положень статутних документів).

3. Отримання інформації з Реєстру

3.1. Інформація з Реєстру надається у вигляді:

3.1.1. Скороченого витягу з Реєстру, який містить інформацію:

 • про окремий Друкований ЗМІ, передбачену абзацами третім, шостим, сьомим підпункту 2.5.1, підпунктами 2.5.2-2.5.7, підпунктом 2.5.9-2.5.12, підпунктами 2.5.14-2.5.16, абзацами третім, четвертим підпункту 2.5.18, підпунктом 19, підпунктами 2.5.21-2.5.25 цього Положення;
 • про окреме Інформагентство, передбачену абзацами другим, третім, четвертим підпункту 2.7.1, підпунктами 2.7.2-2.7.9, підпунктами 2.7.11-2.7.13, підпунктом 2.7.15-2.7.20.

3.1.2. Повного витягу з Реєстру, який містить інформацію про Друковані ЗМІ або Інформагентства, знайдену за певними параметрами пошуку відповідно до пункту 3.4 цього Положення.

3.2. Скорочені та повні витяги з Реєстру видаються Адміністратором на письмовий запит будь-яких фізичних та юридичних осіб.

3.3. У запиті фізичної чи юридичної особи про отримання скороченого витягу зазначається назва Друкованого ЗМІ або повне найменування чи назва Інформагентства.

3.4. У запиті фізичної чи юридичної особи про отримання повного витягу зазначається одна або декілька з таких відомостей:

3.4.1. Про Друкований ЗМІ:

 • назва видання мовою (мовами), якою (якими) виходитиме в світ, передана за допомогою літер та символів української, російської або англійської мов;
 • прізвище, ім'я та по батькові - для фізичних осіб-засновників або повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України - для юридичних осіб-засновників;
 • реєстраційний номер запису в Реєстрі;
 • область, район або населений пункт, у якому розташована редакція Друкованого ЗМІ;
 • вид видання;
 • статус видання;
 • мова (мови) видання;
 • сфера розповсюдження (місцева - у межах Автономної Республіки Крим, однієї області, обласного центру або двох і більше сільських районів, одного міста, району, окремих населених пунктів, а також підприємств, установ, організацій; регіональна - дві та більше областей, міста Київ або Севастополь і область, Автономна Республіка Крим і область; загальнодержавна - у межах України; зарубіжна - за межами України);
 • категорія читачів;
 • вид видання за цільовим призначенням;
 • серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію.

3.4.2. Про Інформагентство:

 • повне найменування або назва Інформагентства;
 • прізвище, ім'я та по батькові/найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України засновника(ків);
 • реєстраційний номер запису в Реєстрі;
 • область, район або населений пункт, у якому розташоване Інформагентство;
 • вид Інформагентства;
 • сфера розповсюдження продукції Інформагентства (місцева; регіональна (у тому числі в межах певних адміністративно - територіальних одиниць); національна; національна та зарубіжна; зарубіжна (у тому числі в межах певних країн);
 • серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію.

3.5. У разі коли особа, яка звернулася із запитом про видачу витягу, виявила бажання отримати його поштою, у запиті зазначається адреса, за якою він надсилається.

3.6. До запиту додається документ про внесення плати за видачу витягу.

3.7. Адміністратор відмовляє у видачі витягу в разі відсутності документа про внесення плати за видачу витягу чи внесення плати не в повному обсязі або відсутності в запиті, наведенні не повністю чи з виправленням відомостей, зазначених в пункті 3.4 цього Положення.

4. Вимоги до витягів з Реєстру

4.1. Витягами з Реєстру є:

 • скорочені витяги з Реєстру;
 • повні витяги з Реєстру.

4.2. Скорочені витяги з Реєстру виготовляються з використанням спеціальних бланків документів реєстрів інформаційної системи Міністерства юстиції України, зразок яких затверджується Міністерством юстиції України.

4.3. Скорочені витяги з Реєстру, складені без використання спеціальних бланків документів реєстрів інформаційної системи Міністерства юстиції України, уважаються недійсними.

4.4. Порядок постачання, зберігання, облік та звітність про витрачання спеціальних бланків визначається Положенням про порядок постачання, зберігання, обліку та звітності витрачання спеціальних бланків документів інформаційної системи Міністерства юстиції України, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 14.07.2004 № 67/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.07.2004 за № 878/9477.

4.5. Повні витяги з Реєстру виготовляються без використання спеціальних бланків документів реєстрів інформаційної системи Міністерства юстиції України.

4.6. Витяг скріплюється підписом та печаткою Адміністратора.

5. Плата за користування Реєстром

5.1. За видачу скороченого та повного витягу з Реєстру справляється плата в розмірі, установленому Міністерством юстиції України.

5.2. Відомості з Реєстру надаються безкоштовно на письмову вимогу суду, прокуратури, органів дізнання і слідства - у зв'язку з кримінальними, цивільними, господарськими або адміністративними справами, що перебувають у їх провадженні, інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

6. Прикінцеві положення

6.1. Адміністратор здійснює комплекс програмних, технологічних та організаційних заходів щодо забезпечення захисту інформації, яка міститься у Реєстрі, від несанкціонованого доступу.

6.2. Відповідальність за достовірність відомостей, що вносяться до Реєстру, відповідно до закону несуть особи, які надали цю інформацію.

6.3. Реєстратор відповідно до закону несе відповідальність за помилки в інформації, яка вноситься до Реєстру, допущені Реєстратором.

6.4. Адміністратор відповідно до закону несе відповідальність за втрату інформації або помилки в ній, допущені з вини Адміністратора, надання несанкціонованого доступу.

Директор Департаменту
легалізації та регулювання
діяльності бюро кредитних
історій
 
 
 
О.М.Семьоркіна