Про підсумки роботи органів
виконавчої   влади   та   органів
місцевого    самоврядування області   
зі   зверненнями громадян у 2009 році
 і завдання щодо її покращення у 2010 році

 

 

 
«22» квітня 2010 р. № 364
 
Про підсумки роботи органів
виконавчої   влади   та   органів
місцевого    самоврядування області   
зі   зверненнями громадян у 2009 році
 і завдання щодо її покращення у 2010 році
 
У 2009 році до органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області надійшло 67763 звернення громадян, що на 27703 звернень або на 29 % менше, ніж у 2008 році (95466).
До обласної та районних державних адміністрацій надійшло 9486 звернень, або 14% від загальної кількості, що на 18,8% менше, ніж у 2008 році, до органів місцевого самоврядування - 58277, або 86 % від загальної кількості, що на 30,4% менше, ніж у 2008 році.
До облдержадміністрації надійшло 4739 звернень, що на 1341 звернень, або 22% менше в порівнянні з 2008 роком (6080). Найбільше зниження  кількості звернень громадян спостерігалось в Марківському, Слов’яносербському, Старобільському районах, містах: Красному Лучі, Луганську, Первомайську. Збільшилася кількість звернень громадян у Кремінському, Новоайдарському, Перевальському районах, містах: Антрациті, Свердлівську, Сєвєродонецьку.
 За минулий рік на 51,1% (з 95 до 25) зменшилась кількість повторних звернень, що надійшли до облдержадміністрації, на 36,8%  (з 938 до 730 ) - колективних звернень .  
Центральними органами державної влади до облдержадміністрації надіслано на розгляд 2597 звернень громадян, що становить 54,8% від загальної їх кількості, що на 612 (19,1%) звернень менше, ніж у 2008 році (3209).
Так, Секретаріатом Президента України надіслано на розгляд 836 звернень, або 17,6% від загальної кількості, що на 423, або на 33,6% менше, ніж за 2008 рік (1259). Проте спостерігається збільшення кількості звернень до Секретаріату Президента України від мешканців Лутугинського, Старобільського районів, міст Брянки, Сєвєродонецька.
Кабінетом Міністрів України надіслано на розгляд 999 звернень, або 21% від загальної кількості, що на 234 (19 %) менше, ніж за 2008 рік (1233). Поряд з цим збільшилася кількість звернень до Кабінету Міністрів України від мешканців Краснодонського, Кремінського, Старобільського районів, міст: Алчевська, Антрацита.
Верховною Радою України надіслано на розгляд 88 звернень, або 1,8 % від загальної кількості звернень, що на 36 звернень (29 %) менше, ніж у 2008 році (124).
До голови та заступників голови  облдержадміністрації під час особистих прийомів, у тому числі виїзних, надійшло 703 звернення , що на 585 (45,4 %) менше, ніж у 2008 році (1288).
За результатами перевірок райдержадміністрацій щодо додержання ними законодавства про звернення громадян надані пропозиції головам райдержадміністрацій щодо удосконалення цієї роботи на місцях. У 2009 році проведено 12 виїзних перевірок виконання доручень, наданих головою та заступниками голови облдержадміністрації під час особистих (у т.ч. виїзних) прийомів за місцем проживання заявників.
Проведено 12 засідань комісії з питань розгляду звернень громадян, на яких порушувались питання щодо припинення розгляду повторних звернень та сприяння у позитивному вирішенню питань, порушених у зверненнях громадян, які потребують соціального захисту і підтримки.
З метою удосконалення роботи структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій зі зверненнями громадян проведено 7 практичних семінари.
У 2009 році було вжито низку організаційно-методичних заходів із супроводження дій органів державної влади з вирішення питань, порушених у зверненнях громадян, розміщення на офіційних веб-сайтах органів виконавчої влади узагальнених матеріалів щодо вжитих заходів, спрямованих на реалізацію конституційного права громадян на звернення.
Протягом 2009 року проведено моніторинг реалізації проекту облдержадміністрації «Громадська експертиза», за результатами якого з’ясовано, що свої зауваження та пропозиції надали 646 громадян області.
В обласній та районних держадміністраціях, виконкомах міських рад міст обласного значення систематично проводився аналіз стану роботи зі зверненнями громадян, який розглядався на засіданнях колегій райдержадміністрацій та виконкомів міських рад міст обласного значення, нарадах.
Поряд з позитивними результатми у 2009 році були певні недоліки в організації роботи зі зверненнями громадян.
Головами Лутугинської, Новоайдарської, Перевальської райдержадміністрацій, виконкомами Луганської, Сєвєродонецької міських рад не було вжито належних заходів щодо зменшення кількості звернень громадян до центральних органів виконавчої влади з питань, які належать до їх компетенції.
      
На виконання Закону України „Про звернення громадян ”, Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”, за підсумками аналізу розгляду звернень громадян органами виконавчої влади та місцевого самоврядування області протягом 2009 року:
 
1. Звернути увагу голів Лутугинської (Гладких Ю.М.), Новоайдарської (Василейко А.О.), Перевальської (Михайлов В.В.) райдержадміністрацій, Луганського (Кравченко С.І.),  Сєвєродонецького (Грицишин В.О.) міських голів на збільшення кількості заяв і скарг громадян до центральних органів виконавчої влади з питань, що належать до компетенції райдержадміністрацій та органів місцевого самоврядування.
 
         2. Структурним підрозділам облдержадміністрації, райдержадміністраціям, рекомендувати виконкомам міських рад міст обласного значення:
 
забезпечити створення необхідних умов для реалізації конституційних прав громадян на звернення, а також неухильне виконання вимог Закону України «Про звернення громадян» щодо об’єктивного, всебічного і вчасного розгляду заяв і скарг, у першу чергу, найменш соціально захищених категорій громадян;
 
проаналізувати звернення, які тривалий час перебувають на додатковому контролі, звернувши особливу увагу на звернення учасників Великої Вітчизняної війни та в строк до 20.04.2010 надати інформацію про стан розгляду зазначених звернень до відділу роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації.
 
         3. Райдержадміністраціям, управлінню у справах преси та інформації (Копанєва А.М.) забезпечити організацію проведення широкої роз’яснювальної роботи з питань реалізації громадянами конституційного права на звернення до органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, висвітлення в засобах масової інформації діяльності щодо організації роботи зі зверненнями громадян у містах і районах області.
 
         4. Відділу роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації (Прибудько Л.А.) забезпечити систематичний аналіз та узагальнення питань, що порушуються у зверненнях громадян, особливо повторних, виявляти причини, що їх породжують та за результатами такого аналізу вносити в установленому порядку пропозиції щодо розв’язання   найбільш актуальних проблем.
 
5.     Затвердити графік перевірок районних держадміністрацій щодо додержання законодавства про звернення громадян на 2010 рік (додається).
 
6.     Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови – керівника апарату обласної держадміністрації Тихоновського С.Г.       
 
 
Графік
 перевірок районних держадміністрацій щодо додержання законодавства про звернення громадян облдержадміністрацією
на 2010 рік
 

№ з/п

 
Найменування райдержадміністрації
Термін
перевірки
 
1.      
Краснодонська
I квартал
2.      
Кремінська
I квартал
3.      
Біловодська
I квартал
4.      
Слов’яносербська
I квартал
5.      
Лутугинська
II квартал
6.      
Марківська
II квартал
7.      
Сватівська
II квартал
8.      
Новоайдарська
II квартал
9.      
Троїцька
II квартал
10. 
Антрацитівська
III квартал
11. 
Перевальська
III квартал
12. 
Попаснянська
III квартал
13. 
Станично-Луганська
III квартал
14. 
Міловська
IV квартал
15. 
Білокуракинська
IV квартал
16. 
Старобільська
IV квартал
17. 
Новопсковська
IV квартал