Розпорядження голови  Про внесення змін до Положення про порядок розгляду звернень громадян, їх особистого прийому в облдержадміністрації


 


ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 09 липня 2009 року № 763

Про внесення змін до Положення про порядок розгляду звернень громадян, їх особистого прийому в облдержадміністрації


 

Відповідно до ст. 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:
 
внести зміни до Положення про порядок розгляду звернень громадян, їх особистого прийому в облдержадміністрації, затвердженого розпорядженням голови  облдержадміністрації  від 27.05.2008 № 668,   виклавши  абзац другий п. 2.3 в такій редакції:
 
 «Якщо у зверненні містяться питання, що не належать до повноважень облдержадміністрації, помічником разом з відділом роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації визначається належний  орган чи посадова особа й готується супровідний лист за підписом голови або заступника голови облдержадміністрації. У строк не більше п’яти днів таке звернення разом із супровідним листом відділ роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації пересилає за належністю відповідному органу чи посадовій особі. Про це повідомляється громадянину, який подав звернення, листом за підписом голови або заступника голови облдержадміністрації».
 
 
 
Заступник голови,
виконуючий обов’язки голови
обласної держадміністрації                                                                                      М.В.ЗАПОРОЖЦЕВ